ขั้นตอนการลงทะเบียน แบบบรรยาย+Hands- on

Monday, 03 September 2018

เข้าที่หน้าเว็บไซต์  

คลิกเลือก code booking เพื่อทำการขอรหัสจองที่นั่ง

 

กรอกรายละเอียด เลข ท. และ e-mail เพื่อทำการส่ง code booking

·         เมือกด Submit ท่านจะได้รับcodeระบบจะทำการล็อคทีนั่งให้กับท่าน  รหัสจะขึ้นที่หน้าจอและส่งe-mail (ถ้าไม่ได้รับe-mail ให้ตรวจสอบใน Junk mail)

เมือได้ Code Booking แล้ว ท่านต้องทำการชำระเงินและลงทะเบียนภายใน 48 ชม. ถ้าเกินระยะเวลาที่กำหนดระบบจะทำการระงับ Code Booking  จะไม่สามารถใช้ลงทะเบียนได้ ต้องกลับไปขอcodeใหม่

·         ลงทะเบียนโดย เข้าที่ www.thaiendodontics.com  กรอกรายละเอียด ที่กำหนด และใส่ Code Booking เพื่อทำการสมัครและยืนยันที่นั่งทีจองเอาไว้

 

 


Member Login

certificate banner

Back to Top