ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล "Best Presentation Award" จากการประชุมวิชาการ IFEA 11 th World Endodontic Congress 2018 ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้

Sunday, 14 October 2018

ขอแสดงความยินดีกับ อ.ทพ.กิตติพิชญ์ กลั่นเกลี้ยง อาจารย์ทันตแพทย์ สาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์ ภาควิชาทันตกรรมบูรณะและปริทันตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ทพญ.ปานฤทัย ตรงกิจ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ที่ได้รับรางวัล "Best Presentation Award" จากการประชุมวิชาการ IFEA 11 th World Endodontic Congress 2018 ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้

 

 


Member Login

certificate banner

Back to Top