ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับทุนวิจัยชมรมเอ็นโดดอนติกส์แห่งประเทศไทย ปี 2559

Friday, 25 November 2016

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับทุนวิจัยชมรมเอ็นโดดอนติกส์แห่งประเทศไทย ปี 2559

  1. ​​
    น.ส.นุดีกร นันทนาวุฒิ นักศึกษาระดับมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น
  2. นาย กันติฎิญะ หงษ์ษา นักศึกษาระดับมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายละเอียดสำหรับจะขอทุนปี 2560 

 

Back to Top