รวมความรู้การ รักษารากฟัน - ชมรมเอ็นโดดอนติกส์ - Seminar

Endodontic Retreatment AND SURGERY : Beyond all limits

และประกาศผลการประกวด Endo Star : Endodontic Case Contest ครั้งที่6 เมื่อวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2561,โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว

เรื่อง Preparing for The Multidisciplinary World

วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560

ณ ห้องประชุมสี สิริสิงห ชั้น 2 อาคารสมเด็จย่า 93

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 2/2560 เรื่อง Preparing for The Multidisciplinary World

วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560

ณ ห้องประชุมสี สิริสิงห ชั้น 2 อาคารสมเด็จย่า 93

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ชมรมเอ็นโดดอนติกส์แห่งประเทศไทย

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

โดยจัดงานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 2/2560 เรื่อง Preparing for The Multidisciplinary World

Back to Top