เอ็นโดสัญจร..แอ่วนครเชียงใหม่ 2561

Sunday, 19 August 2018

endocha

การประชุมวิชาการครั้งที่ 2/2561 เรื่อง Journey through the challenging root canal anatomy ในวันพฤหัสบดีและศุกร์ที่ 29-30 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ณ U Nimman จังหวักเชียงใหม่ 

kumnut

29 พฤศจิกายน  2561

8.00 -8.15      ลงทะเบียน

8.15-8.30       พิธีเปิด

8.30 -9.45      Clinical management of Dens invaginatus อ.พัชรินทร์ ปอแก้ว

9.45-10.15     พัก

10.15-12.00   Clinical management of Dens evaginatus อ.พัชรินทร์ ปอแก้ว และ ผศ.ทพญ.ดร. ธนิดา ศรีสุวรรณ

12.00-13.00    รับประทานอาหารกลางวัน

13.00-13.30     ประชุมสามัญประจำปี

13.30-14.45     C-shaped canal ใครไม่ซี เราซี ภาค ผศ.ทพ.ดร.ภูมิศักดิ์ เลาวกุล และ อ. ลลิดา องค์ชวลิต

14.45-15.15     พัก

14.15-16.30     C-shaped canal ใครไม่ซี เราซี ภาค 2  ผศ.ทพ.ดร.ภูมิศักดิ์ เลาวกุล และ อ. ลลิดา องค์ชวลิต

 

30 พฤศจิกายน  2561

8.00-8.30         ลงทะเบียน

8.30-10.00        หาให้ครบ จบให้สวย.... Amazing endodontic routine cases อ.ธาราธร สุนทรเกียรติ และ อ.นรชัย วงศ์กรเชาวลิต

10.00-10.30       พัก

10.30-12.00        หาให้ครบ จบให้สวย.... Amazing endodontic routine cases อ.ธาราธร สุนทรเกียรติ และ อ.นรชัย วงศ์กรเชาวลิต

12.00-13.00       รับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.00       Hands-on (1): XP-endo บริษัท Zenithis&Acteon

14.00-15.00       Hands-on (2):Hyflex edm บริษัท Accord

15.00-16.00       Hands-on(3): Reciproc blue บริษัท SD ทันตเวช

16.00-17.00       Hands-on(4): Waveone gold และ Protaper gold บริษัท Dentsply

หมายเหตุ  ปฏิบัติการ Hands-on แบ่งออกเป็น 4ฐาน โดยจะทำการฝึกปฏิบัติ ฐานละ 1ชม. จนครบ 4ฐาน 

ท่านจะได้รับการฝึกปฏิบัติครบทั้ง 5 ระบบ  รับจำกัดเพียง 80 ท่าน เท่านั้น

Untitled

kun

ขั้นตอนการลงทะเบียน แบบบรรยายอย่างเดียว

1. ชำระเงินค่าลงทะเบียน  โอนเงินเข้าบัญชี

นางสาวประภัสสร พลอยแสงงาม

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาอาคารสิริภิญโญ (ถนนศรีอยุธยา)

เลขที่บัญชี 408-768930-8

2. ลงทะเบียน online และติดตามข่าวสารการลงทะเบียนที www.thaiendodontics.com หรือ Facebook " thaiendodontics"


Member Login

certificate banner

Back to Top