งานประชุมวิชาการออนไลน์ เรื่อง “อุบัติเหตุกับฟันทำอย่างไร” ในวันพุธที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2564

ลงทะเบียนฟรี งานประชุมวิชาการออนไลน์ โดยทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
เรื่อง “อุบัติเหตุกับฟันทำอย่างไร” ในวันพุธที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น. ผ่านทาง Facebook LIVE ของทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
โดยทีมวิทยากรที่มากความสามารถสามท่าน คือ ศ. ทญ. ดร. ปัทมา ชัยเลิศวณิชกุล รศ. ทญ. อรอุมา อังวราวงศ์ และ ผศ. ทญ. สุภาพร สุขเจริญ
ท่านสมาชิกจะได้รับความรู้ที่ update เกี่ยวกับ ชนิดต่าง ๆ ของอุบัติเหตุที่เกิดกับฟัน กระดูกเบ้าฟัน และเนื้อเยื่ออ่อน รวมไปถึง การจัดการ การรักษาผู้ป่วย ด้วยวิธีที่มีประสิทธิภาพทั้งในผู้ป่วยเด็ก และผู้ป่วยผู้ใหญ่ รวมทั้งหากเกิดกรณีฉุกเฉิน ท่านก็สามารถที่จะดูแลผู้ป่วย จนส่งต่อไปถึง ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้ อย่างเหมาะสม
งานนี้ ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ และหากท่านสมาชิก ลงทะเบียนภายในวันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 ผ่านทาง
ระบบการลงทะเบียนที่
ท่านจะได้รับ 3 CE credits
หากไม่อยากตก trend การรักษาจัดการฟันที่ได้รับอุบัติเหตุ ขอเชิญท่านสมาชิกทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ มารับชมรับฟังกันได้ แบบจัดเต็ม ถือเป็นการบรรยายทางทันตกรรม ที่คุ้มค่าแห่งการรอคอยที่สุดแห่งปี 2564