ขอแสดงความยินดีกับท่านนายกสมาคมฯ

ขอแสดงความยินดีกับท่านนายกสมาคมฯ

รศ.ดร.ทพญ.จีรภัทร จันทรัตน์
ที่ได้รับ Honorary Diplomate of the Indian
Board of Endodontics
จากประเทศอินเดีย เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2565