การประชุมวิชาการครั้งที่ 2/2558

การประชุมวิชาการครั้งที่ 2/2560

วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมสี สิริสิงห คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Seminar

ภาพบรรยากาศ งานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 2/2560

ภาพบรรยากาศ งานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 2/2560

เรื่อง Preparing for The Multidisciplinary World วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมสี สิริสิงห ชั้น 2 อาคารสมเด็จย่า 93 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ...

New Content

การรักษาฟันที่ประสบอุบัติเหตุ

การรักษาฟันที่ประสบอุบัติเหตุ

เมื่อผู้ป่วยประสบอุบัติเหตุมาพบท่าน ควรทำการประเมินอาการทางระบบประสาทส่วนกลางของผู้ป่วย หรือในกรณีฟันที่เกิด avulsion ควรแช่ฟันในสารละลายที่เหมาะสม เช่น Hank's balanced salt solution นม หรือน้ำเกลือ ก่อนจะทำการซักประวัติเพื่อรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นต่อการวินิจฉัยและการรักษา ภายหลังการซักประวัติทันตแพท...

Welcome Speech

สวัสดีค่ะ ท่านสมาชิกชมรมเอ็นโดดอนติกส์แห่งประเทศไทยและท่านผู้สนใจงานรักษาคลองรากฟันทุกคน กรรมการชมรมเอ็นโดดอนติกส์แห่งประเทศไทย วาระปี พ.ศ. 2559 - 2560 เริ่มปฏิบัติงานเมื่อพลิกปีปฏิทินเข้าสู่ปี 2559 งานแรกที่ท้าทายและช็อคความรู้สึกของทันตแพทย์ผู้ทำงานรักษาคลองรากฟันอย่างชาวเอ็นโดเรา ก็คือ การเผยแพร่ของบทความ “คลองรากฟันอันตราย” (หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ฉบับลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559) บทความดังกล่าวก่อให้เกิดความสับสนและการวิพากษ์วิจารณ์กันในวงกว้าง คณะกรรมการชมรมฯ จึงได้จัดทำบทความเรื่อง “การรักษาคลองรากฟัน ทำให้เกิดโรคร้ายภายในร่างกาย จริงหรือไม่” มาฝากทุกคนที่คลิกเข้ามาเยี่ยมชม และจะคอยทำหน้าที่นำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์และทันสมัย เพื่อให้เราสามารถเก็บ (ราก) ฟัน (แท้) ไว้ใช้ได้ตลอดชีวิต กันค่ะ

ทีมงานที่น่ารักและแข็งขันของเรายินดีรับข้อติ ชม หรือเสนอแนะ จากทุกท่าน อย่าลืมคลิกมาเยี่ยมชม www.thaiendodontics.com กันบ่อย ๆ นะคะ

 

รศ.ทญ.ปิยาณี พาณิชย์วิสัย
ประธานชมรมฯ

Content

Back to Top