นายกสมาคมเอ็นโดดอนต์ติกส์ไทยในวาระปี 2563-2564

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ทพญ.ดร.จีรภัทร จันทรัตน์ ที่จะดำรงตำแหน่งนายกสมาคมเอ็นโดดอนต์ติกส์ไทยในวาระปี 2563-2564 และได้รับเลือกตั้งเป็นนายกสำรองสมาคมเอ็นโดดอนต์ติกส์ไทยในวาระปี 2563-2564 ขอเป็นกำลังใจให้อาจารย์ในการบริหารงานของสมาคมเอ็นโดดอนต์ติกส์ไทยในอีก 4 ปีข้างหน้าค่ะ