ประมวลภาพงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

Endodontics in COVID-19 Era

บทบาทของงานเอ็นโดฯในยุคโควิด-19 อะไรกำลัง "อิน"
วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล