การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 2/2562

seminar 2 2562

ท่านสามารถลงทะเบียนเข้าประชุมวิชาการ ครั้งที่ 2/2562ได้แล้ววันนี้

คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียน

  

8.00-8.30     ลงทะเบียน

8.30-10.00  ไขข้อข้องใจ Neuropathic non-endodontic pain / รศ.ทพ.ดร.สมศักดิ์ ไมตรีรัตนะกุล

10.00-10.30 พักรับประทานอาหารว่าง

10.30-12.00 เอาให้ชัด Myofascial Odontalgia / ผศ.ทพญ.ภาณุเพ็ญ สิทธิสมวงศ์

12.00-14.00 รับประทานอาหารกลางวัน

14.00-15.30 Yoga a day keeps Endodontists’s pain away / กูรูโยคะระดับตำนาน ครูชมชื่น สิทธิเวช (ครูหนู) และ moderator รับเชิญ อ.ทพญ.ธาราธร สุนทรเกียรติ

15.30-16.00 พักรับประทานอาหารว่าง

 

8.30-9.00     ลงทะเบียน

9.00-10.00   เลิกเสียว(ฟัน)ทั้งอำเภอ เมื่อหมอโอเปอร์มาไขความกระจ่าง / ผศ.ทพ.ดร.ทวีศักดิ์ ประสานสุทธิพร และ อ.ทพญ.ดร.อรณิชา ธนัทวราภรณ์

10.00-10.30 พักรับประทานอาหารว่าง

10.30-11.30 เลิกเสียว(ฟัน)ทั้งอำเภอ เมื่อหมอโอเปอร์มาไขความกระจ่าง / ผศ.ทพ.ดร.ทวีศักดิ์ ประสานสุทธิพร และ อ.ทพญ.ดร.อรณิชา ธนัทวราภรณ์

11.30-13.00 มอบโล่แด่อดีตประธานชมรม และประชุมใหญ่สามัญประจำปี

13.00-14.00 รับประทานอาหารกลางวัน

14.00-16.00 “Differentiating between a periodontal and endodontic problem” อ.ทพญ.ดร.วิชญา วิศิษฐ์รัศมีวงศ์ และผศ.ทพ.ขจร กังสดาลพิภพ

16.00-16.30 พักรับประทานอาหารว่าง

 

 

โอนเงินเข้าบัญชี สมาคมเอ็นโดดอนติกส์ไทย 

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสยามสแควร์

เลขที่บัญชี 038-473143-8