เอ็นโดสาร ปีที่ 19 ฉบับที่ 2/2557

เอ็นโดสาร ปีที่ 19 ฉบับที่ 2/2557

  • Successful Endodontic Treatment : From Theory to Practice
  • รายงานผู้ป่วย : การทำ Decoronation สำหรับการรักษาภาวะฟันแท้ที่ยึดแข็งในผู้ป่วยอายุน้อย (Decoronation for the management of an ankylosed young permanent tooth)
  • Biofilm กับการรักษาคลองรากฟัน
  • 20th Anniversary ชมรมเอ็นโดดอนติกส์แห่งประเทศไทย

Download