ขอแสดงความอาลัย ต่อการจากไปของ รศ.ทพญ.ท่านผู้หญิงอรุณี ราชากร

gg1
ดาวหนึ่งดวงร่วงลาจากฟ้าแล้ว
เป็นดวงแก้วลอยลับกลับสวรรค์
ปิดตำนานยอดอาจารย์แต่ปางบรรพ์
ศิษย์โศกศัลย์เศร้าหมองนองน้ำตา
อาจารย์คือโคมทองส่องชีวิต
เป็นแบบอย่างอันวิจิตรศิษย์ถ้วนหน้า
งามความรู้ความคิดพิทยา
งามวาจาให้เห็นเป็นผู้ดี
ทราบข่าวการจากไปให้แสนโศก
วิปโยคจำพรากยากหลีกหนี
กราบอาจารย์ท่านผู้หญิงอรุณี
พระคุณนี้ยังแนบชิดสนิทใจ
ขอวิญญาณสถิตสรวง ณ ห้วงฟ้า
ภพภูมิอันตรูตราสวรรค์ไสว
เสวยสุขเกษมสันต์นิรันดร์ไป
กราบอำลาอาลัยไม่รู้ลืม
 
วีระวัฒน์ สัตยานุรักษ์ ประพันธ์